Ocena brak

Co to są popędy społeczne (potrzeby społeczne)?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Podczas gdy niektóre z ludzkich potrzeb, jak głód czy pragnienie, są związane z fizjologią, inne związane są z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. Te ostatnie można określić jako popędy społeczne (niektórzy teoretycy nazywają je potrzebami społecznymi). Naukowcom udało się zdefiniować i zbadać niektóre potrzeby społeczne zarówno u zwierząt, jak i u człowieka. Uległość jest związana z potrzebą ochrony, akceptacji i podporządkowania się, szczególnie w stosunku do osób sprawujących władzę. Blisko z nią związana jest potrzeba przynależności do grupy, czyli potrzeba sympatii i fizycznej bliskości z innymi. Jednocześnie u liderów - osób najczęściej zabierających głos i podejmujących decyzje - występuje potrzeba akceptacji, co wynika, jak się uważa, z potrzeby dominacji. Potrzeba szacunku dla samego siebie i własnej tożsamości to konieczność uznania w oczach własnych - i w oczach innych - swojej wyjątkowości, poglądów i postaw.

Podobne prace

Do góry