Ocena brak

Co to są pompy wysokociśnieniowe?

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Ciśnienie cieczy wytwarzane przez pompę odśrod­kową jest proporcjonalne do kwadratu prędkości liniowej łopatek wirnika. Tak więc by uzyskać takie samo ciśnienie, można zastosować szybko obra­cającą się pompę o małej średnicy wirnika, bądź wolniej obracającą się pompę o większej średnicy wirnika. Niestety, na ten obraz nakładają się prze­różne ograniczenia, z których jedno jest związane z wytrzymałością materiałów używanych do kon­strukcji urządzenia. Kolejne ograniczenie jest zwią­zane z tym, że powyżej pewnej średnicy wirnika gwałtownie wzrastają opory przepływu i spada wydajność urządzenia.
Dla uzyskiwania ciśnienia powyżej 7 barów (siedmiokrotnie przewyższającego ciśnienie atmos­feryczne i umożliwiającego podniesienie słupa wody na wysokość około 70 metrów) budowane są wielostopniowe pompy odśrodkowe, z wirnikami osadzonymi na wspólnym wałku. Ciecz jest po­dawana z wylotu poprzedniej pompy na wlot na­stępnej. Inne rozwiązania zakładają użycie jedne­go stopnia, jednak z wirnikiem obracającym się z bardzo dużą prędkością obrotową, rzędu nawet 30000 obr/min (czyli 500 obr/s). Tą drogą można uzyskać ciśnienia dochodzące do 140 barów.

Podobne prace

Do góry