Ocena brak

Co to są pompy rotacyjne?

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Zwykłe pompy rotacyjne są również pompami wy­porowymi, jednak w przeciwieństwie do pomp tło­kowych i przeponowych nie posiadają żadnych zaworów. Płyn dostaje się do wnętrza pompy otwo­rem wlotowym, a następnie jest przesuwany za po­mocą wirujących łopatek lub obracających się kół zębatych w kierunku wylotu. Ilość przemieszczanej cieczy zależy od objętości przestrzeni - pułapki między wirującymi elementami. Pompy rotacyjne są używane na przykład do pompowania paliwa w dystrybutorach na stacjach benzynowych.
Dość szczególnym typem pompy rotacyjnej jest pompa przewodowa, zwana także perystaltyczną. W pompie tej ciecz nie styka się z mechanizmem. Ciecz pozostaje w giętkiej, elastycznej rurze, która jest raz za razem zgniatana wskutek ruchu obroto­wego wirnika. Płyn wyciskany jest podobnie jak pasta do zębów z tubki lub woda z giętkiej rurki naciskanej palcami. Pompy takie są używane na przykład do wymuszania przepływu krwi w sztucz­nym płuco-sercu.
Pierwsze pompy odśrodkowe powstały w poło­wie dziewiętnastego wieku. Pompy te posiadają kadłub z osadzonym w nim wirnikiem i przymoco­wanymi nań łopatkami. Wirnik jest przytwierdzo­ny do wałka napędowego. Miejsce przejścia wałka przez kadłub pompy jest starannie uszczelnione. Ciecz doprowadzana jest do centrum wirnika przez odpowiednio ukształtowany wlot. Szybko obraca­jące się łopatki wprawiają ciecz w ruch wirujący. Wtedy na ciecz zaczyna działać siła odśrodkowa wypychająca ją na zewnątrz poprzez umieszczo­ny z boku wylot. W bardzo podobny sposób dzia­ła wirówka w pralce automatycznej. W niej również wskutek szybkiego obracania się bębna woda jest wyrzucana z mokrych ubrań na wewnętrzne ścia­ny zbiornika, z których spływa do pompy wyloto­wej, a następnie na zewnątrz.
W większości dużych pomp powierzchnia prze­kroju kanału wzrasta w kierunku wylotu. Ma to na celu spowolnienie przepływu i zwiększenie ciśnie­nia pompowanej cieczy. W przeciwieństwie do pomp wyporowych pompy odśrodkowe nie potrze­bują żadnych zaworów bezpieczeństwa. Dzieje się tak, gdyż konstrukcja pompy (średnica wirnika, prędkość wirowania) oraz rodzaj cieczy wyznacza­ją jednoznacznie wartość ciśnienia, jakie można osiągnąć. Pompy charakteryzujące się tą własnością nazywamy hydrodynamicznymi.

Podobne prace

Do góry