Ocena brak

Co to są pompy?

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Pompy należą do najszerzej stosowanych maszyn. Zwykle poruszający się tłok lub wirnik przesuwa ciecz wzdłuż rury, Jednak w niektórych pompach nie ma żadnych ruchomych części.
Jeden z najpowszechniejszych sposobów wy­korzystania pompy polega na wydobywaniu wody spod ziemi, ewentualnie z rzeki bądź jeziora w celu nawodnienia ziemi uprawnej. Po wykiełkowaniu zasianych roślin rolnik musiał w razie potrzeby dźwigać wodę na poziom wyż­szy, niż ten, na którym znajdowało się jej źródło. W końcu wymyślono maszyny, które zmniejszały nakład potrzebnej do tego celu pracy. Jedno z urzą­dzeń - zwane żurawiem - składało się z żerdzi z wiadrem zawieszonym z jednej i przeciwwagą z drugiej strony. Żerdź była pośrodku podparta i zamocowana obrotowo, tak że można było opuszczać wiadro do rzeki lub studni, po czym podnieść je i wylać zaczerpniętą wodę do koryta lub kanału irygacyjnego. Woda płynęła takim kanałem w dół, stopniowo wsiąkając w glebę, nawadniając ją. Żuraw był urządzeniem szeroko stosowanym. Wy­naleziony został około 1250 roku przed naszą erą. Do dziś używa się go powszechnie w niektórych regionach świata.
Innym starożytnym wynalazkiem do podnosze­nia wody było wielkie koło z wiadrami umocowa­nymi na obwodzie. Montowano je pionowo po to, by czerpana woda nie wylała się. Gdy koło obra­cało się powoli, wiadra czerpały z nurtu wodę. Maszyna ta była czasami napędzana siłą strumienia wody, gdy to nie wystarczało, koło łączono z kie­ratem, napędzanym przez zwierzęta bądź ludzi.

Podobne prace

Do góry