Ocena brak

Co to są pom­py elektromagnetyczne?

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

W niektórych reaktorach jądrowych jako chło­dziwa używa się metali w stanie ciekłym, na przy­kład sodu. Przepływ cieczy jest wymuszany pom­pami elektromagnetycznymi, które przepuszczają przez metal stały prąd elektryczny w polu magne­tycznym. Tak jak w zwykłym silniku elektrycz­nym, metal porusza się w kierunku prostopadłym zarówno do wektora natężenia pola magnetyczne­go, jak i kierunku przepływu prądu elektrycznego.

Podobne prace

Do góry