Ocena brak

Co to są pociągi jednoszynowe elektrodynamiczne?

Autor /Czech Dodano /31.01.2012

Pociąg elektrodynamiczny wymyślony został na początku lat 60. w USA przez inżyniera jądrowego Jamesa Powella i fizyka Gordona Danby'ego. Ich pionierskie prace zaowocowały eksperymentami prowadzonymi zarówno w USA. jak i w Japonii. W Stanach Zjednoczonych skon­struowano pojazd Grumman, który był testowany w centrum badawczym Ministerstwa Transportu USA w Pueblo w stanie Kolorado. Jednak więk­szy sukces osiągnęli Japończycy, którym udało się zbudować pełnowymiarowe modele pędzące z prędkościami do 480 km/h.
Gdy zbliżymy do siebie dwa magnesy w ten spo­sób, by ich jednoimienne bieguny znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie, magnesy zaczną się odpychać. Gdyby jeden z nich leżał nie podtrzy­mywany na płaskiej i gładkiej powierzchni, został­by przez drugi magnes odepchnięty. Właśnie na tej zasadzie udaje się utrzymywać pociąg ponad jego ..torem". Jednak w praktyce sytuacja jest nieco bar­dziej skomplikowana,
W pociągach typu elektrodynamicznego używa się elektromagnesów nadprzewodnikowych. chło­dzonych do bardzo niskich temperatur, poniżej -200°C. Dzięki temu w uzwojeniach elektroma­gnesów może płynąć prąd o bardzo dużym natęże­niu bez prawie żadnych strat, gdyż opór uzwojeń w stanie nadprzewodzenia jest bardzo mały. Elek­tromagnesy indukują prąd w blachach metalowych lub cewkach, którymi wyłożony jest tor pociągu. Wyindukowane pole magnetyczne pochodzące od tego prądu odpycha elektromagnesy pociągu, dzię­ki czemu pojazd unosi się na wysokość około 10 centymetrów ponad torem. Pociąg wyposażony jest w koła. lecz porusza się na nich tylko do czasu, gdy siły magnetyczne wzrosną na tyle. by unieść go ponad tor.

Podobne prace

Do góry