Ocena brak

Co to są pierścienie węglowe?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Najbardziej typową strukturą pierścienia węglo­wego jest struktura heksagonalna, czyli sześciokąt­na. Może to być pierścień nasycony, na przykład cykloheksan (C6H12), bądź nienasycone, z trzema wiązaniami nienasyconymi pomiędzy atomami węgla, jak w benzenie (C6H6). Cykliczna struktura benzenu „objawiła się" podobno we śnie niemiec­kiemu chemikowi Friedrichowi Kekule (1829-1896) w 1865 r. Otworzyło to możliwość badania szerokiej gamy związków zwanych aromatyczny­mi, dla których pierścień benzenu jest podstawą struktury. Współcześnie elektrony tworzące po­dwójne wiązanie w pierścieniu nie są przypisy­wane poszczególnym atomom. Uważa się, że elek­trony tworzące wiązanie nie są zlokalizowane, lecz należą częściowo do wszystkich sześciu atomów węgla. Nazywamy to rezonansem.
Taki rezonans występuje we wszystkich związ­kach z wiązaniem podwójnym, zarówno pomiędzy atomami azotu, tlenu, jak i węgla. Gdy cząsteczka takiego związku pochłania światło, nasilają się drgania elektronów. Proste związki nienasycone pochłaniają tylko fale bardzo krótkie.
Jednak gdy w cząsteczce występują równomier­nie rozmieszczone wiązania podwójne, drga cała molekuła, tak jak struna gitary. Pozwala to na po­chłanianie światła o większej długości fali, w tym także widzialnego. Dzięki temu związki takie wi­dzimy jako barwne. Właśnie temu zjawisku za­wdzięczają swe przepiękne kolory naturalne barw­niki i pigmenty.

Podobne prace

Do góry