Ocena brak

Co to są operacje umysłowe i ich typy?

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Myślenie składa się z operacji umysło­wych, których zbiory tworzą strategie. Operacje umysłowe są więc podstawowym elementem myślenia.

*Rozumowanie to proces poznawczy, który przekształca informacje (zbiór przesłanek) tak, aby wyprowadzić z nich wniosek.

*W wypadku rozumowania proces my­ślowy ma charakter skoncentrowany - na­stawiony jest na wyciąganie wniosków z przesłanek. W niektórych wypadkach wnioski mają charakter generatywny, to jest zawierają informacje, które nie były dostępne w przesłankach, w innych nato­miast mają charakter reproduktywny - do­prowadzają do tego, co było już wiadome wcześniej.

Od czasów starożytności klasyfikuje się rozumowanie na dwie formy: na rozumo­wanie dedukcyjne i rozumowanie induk­cyjne.

*Rozumowanie dedukcyjne:

-Rozumowanie od ogółu do szczegółu

-Sprowadza się ono do tego, że cechy, które przysługują całej kategorii przypisuje się poszczególnym obiektom wchodzącym w skład tej kategorii

-W przypadku tego rodzaju rozumowania informacja zawarta w wniosku jest nam wcześniej dostępna

-Jeśli przesłanki są prawdziwe to prawdziwy jest też wniosek

*Rozumowanie indukcyjne:

-Rozumowanie od szczegółu do ogółu

-Wniosek zawiera informacje, których nie zwierały przesłanki

-To, że przesłanki były prawdziwe nie oznacza, że prawdziwy jest nasz wniosek

-Rozmiar naszej subiektywnej pewności określa siła indukcyjna (rozumowanie ma dużą siłę indukcyjną kiedy jest mało prawdopodobne, że wniosek jest fałszywy, mimo prawdziwych przesłanek)

Podobne prace

Do góry