Ocena brak

Co to są operacje otwartego rynku, mechanizm ich działania

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Polityka otwartego rynku polega na tym, że B.C. jest upoważniony do zakupu i sprzedaży krótkoterminowych pap. wart. , przeważnie państwowych (weksle skarb.). B.C. zakupuje te pap wart. wg stopy zakupu (odebrania), a sprzedaje (doręczenie). Zakup pap. wart. z jednej strony powiększają aktywa B.C., z drugiej zwiększają obieg pieniądza. Sprzedaż pap. wart. działanie odwrotne. Oper. otwartego tynku mogą być dokonywane przez przetarg ilościowy bądź procentowy.

Operacje otwartego rynku:

- REPO (zwrotny zakup) - polega na tym, że dealerzy banku centralnego dokonują dwóch operacji jednocześnie :kupują od banków bony skarbowe z dostawą natychmiastową i odsprzedają bankom te same papiery z dostawą w uzgodnionym terminie i po określonej cenie. W tej sytuacji bank centralny udziela kredytu bankowi komercyjnemu na określony czas. Instrument te stosowany jest w przypadku niedoboru płynności w systemie bankowym

- REVERSE REPO (zwrotna sprzedaż) - polega na tym, że dealerzy banku centralnego dokonują dwóch operacji jednocześnie : sprzedają bony skarbowe bankom z dostawą natychmiastową i odkupują te same papiery z dostawą w określonym terminie i po określonej cenie. Instrument stosowany w przypadku nadwyżki płynności w systemie bankowym.

Wysokość oprocentowania pożyczek krótkoter­mino­wych:

           WO - WA               360

iR = ----------------- * -----------

           WA                    T , gdzie:

iR - stopa oprocentowania pożyczek zaciągniętych (udzielonych) przez NBP w wyniku dokonywania REPO i REVERSE REPO,

WA - wartość akcyjna, cena bonów sprzedanych kupionych w transakcjach natychmiastowych,

Wo - wartość odkupu, cena bonów kupionych (odsprzedanych) w transakcjach terminowych,

T - okres na jaki zawierane są transakcje REPO i REVERSE REPO

Podobne prace

Do góry