Ocena brak

Co to są opcje?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Posiadacz umowy typu “opcja” ma prawo, ale nie jest zobowiązany, sprzedać lub kupić daną wartość po określonym kursie w ramach ustalonego czasu, w ustalonym terminie. Za to prawo kupna płaci sprzedawcy nie podlegająca zwrotowi cenę opcji. Sprzedawca opcji zobowiązuje się przekazać lub przejąć ustaloną wartość opcji w określonym terminie. Wyróżnia się opcje rejestrowane na giełdzie i opcje nie rejestrowane - OTC. Opcje rejestrowane są dokonywane w formie standaryzowanych kontraktów.

W każdym kontrakcie ustalona jest wartość nominalna, która zostanie przekazana przy działaniu calls (zobow. do kupna) albo puts (zobow. do sprzedaży). Dla calls i puts codziennie na giełdzie są ustalane ceny opcji dla różnych dla różnych cen bazowych i różnego czasu. Opcje OTC są sprzedawane przez instytucje kredytowe i wyróżniają się tym, że treść umowy może ulec zmianie na życzenia klienta (wartość opcjo może być zmniejszona, a czas skrócony). Natomiast opcje rejestrowane na giełdzie mogą być sprzedane lub kupione.

Dzięki opcjom ich właściciele mogą nie tylko spekulować na giełdzie, ale przede wszystkim mogą lepiej zabezpieczać się przed ryzykiem procentowym lub walutowym.

Różnice między opcjami i futures:

- przy futures strony są zobowiązane do realizacji kontraktu, maksymalna strata jest tu nieograniczona,

- posiadacz opcji może, ale nie musi wykorzystać opcji, maksymalna strata ogranicza się do ceny opcji.

Podobne prace

Do góry