Ocena brak

Co to są nieorganiczne związki węgla?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Proste związki węgla z innymi pierwiastkami są szeroko znane. Dla przykładu 0,03% atmosfery to dwutlenek węgla (CO2). Również tlenek węgla, czyli czad (CO), jest w ogromnych ilościach wy­twarzany w naturze w procesie częściowego utle­niania metanu - gazu pochodzenia biologicznego.
Spośród wielu związków węgla występujących w naturze w postaci stałej wyróżnia się węglan wapnia (CaCO3). Z niego właśnie zbudowana jest kreda - miękka biała skała. Dwuwęglan wapnia i magnezu są podstawowymi składnikami dolomi­tu - skały osadowej. Węglany są klasyfikowane jako związki nieorganiczne, choć na przykład więk­szość węglanu wapnia występującego w przyro­dzie pochodzi z muszli mięczaków i szkieletów innych morskich zwierząt.
Zarówno magnez, jak i wapń to metale. Węglany to związki metalu z węglem oraz tlenem. Wiele z nich występuje w naturze. Węgliki, z kolei, są związkami węgla z metalem. Nie występują w przyrodzie, lecz można je w łatwy sposób wy­tworzyć, na przykład wyżarzając w piecu rudę metalu z koksem. Jednym z nich jest karbid, czyli węglik wapnia.
„Węgliki międzywęzłowe" są tworzone przez metale przejściowe oraz przez krzem. Nazywane są tak, gdyż atomy węgła zajmują miejsca między węzłami sieci krystalicznej metalu. Są to bardzo twarde minerały, najlepszym tego przykładem jest karborund (węglik krzemu) oraz węglik wolframu. Wiele rodzajów stali zawdzięcza swą twardość nie­wielkiej domieszce węglika żelaza.

Podobne prace

Do góry