Ocena brak

Co to są multimedia?

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Multimedia są jedną z najbardziej rozwijanych technik komputero­wego przedstawiania informacji. Ogólnie multimedia oznaczają przekazywa­nie informacji za pomocą wielu mediów. Komputerowy program multimedialny to ta­ki program, w którym informacja przekazy-» ana jest za pomocą tekstu, muzyki, dźwię­ku, animacji i filmów wideo. Kombinacja różnych mediów możliwa w domowym komputerze otwiera nowe drogi przed grami komputerowymi i edukacją.
Pierwsze programy multimedialne obsłu­giwano w sposób „liniowy". Informacje przekazywano na kolejnych stronach; można było tylko cofnąć się do strony poprzedniej lub przejść do następnej. Były to programy przekazujące informację za pomocą tekstu.
Multimedia interakcyjne umożliwiają użytkownikowi w pełni kontrolować sposób przekazywania informacji. To oznacza, że każdy użytkownik może wybrać własną drogę przejścia przez przedstawiane infor­macje. Dobrze zaprojektowane programy wykorzystują bowiem technikę odwołań (hypertekst). Na ekranie aktywne są wyróż­nione słowa kluczowe, piktogramy lub przyciski, po naciśnięciu (wybraniu) któ­rych użytkownik przenosi się do innej infor­macji, tematycznie związanej z informacją ostatnio oglądaną. Ta technika jest szcze­gólnie użyteczna w programach edukacyj­nych, gdzie ważne jest, aby każdy uczący się mógł wybrać własną drogę zdobywania wiedzy.

Nazwa multimedia pochodzi od połą­czenia angielskich słów multi (wiele) i media (media - kanał medialny, któ­rym informacja jest prezentowana). Najczęściej wykorzystywane media na CD-ROM to tekst, dźwięk, zdjęcia, ani­macje i wideo. Do przechowywania multimediów używa się dysków CD--ROM, które mają dużo większą pojem­ność niż dyskietki.

Podobne prace

Do góry