Ocena brak

Co to są kwazary?

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Innymi tajemniczymi obiektami wysyłającymi promieniowanie radiowe są kwazary. Niektóre z nich emitują również światło. Pochodzące od nich promieniowanie charakteryzuje się wyjątkowo dużym przesunięciem ku czerwieni, co wskazy­wałoby, że oddalają się one od Ziemi z prędkością około 90% prędkości światła i są najodleglejszymi obserwowanymi obiektami wszechświata.
Jednakże kwazary wyglądają na obiekty zbyt jasne jak na taką odległość od nas. Albo coś powo­duje, że świecą nadzwyczaj jasno, albo znajdują się one znacznie bliżej nas, niż wskazywałaby ana­liza widmowa ich promieniowania. Nikt nie jest pewien, czym naprawdę są kwazary, lecz istnieją astronomowie przekonani, że obiekty te znajdują się w naszej Galaktyce.

Podobne prace

Do góry