Ocena brak

Co to są kryształy molekularne?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Jak już wspomniano, sieć krystaliczna może być również utrzymywana przez wiązania jonowe i metaliczne. Istnieje jednak inny rodzaj kryształu - kryształ molekularny. W sieci takiego kryształu cząsteczki połączone wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem kowalentnym (ewentualnie atomy gazu szlachetnego) są luźno ze sobą powiązane przez siły van der Waalsa. Wiązanie molekularne jest około 20-krotnie słabsze od jonowego. Kryształy molekularne to na przykład jodyna, kryształ dwu­tlenku węgla czy też kryształy wszystkich gazów szlachetnych. Kryształy takie mają niską tempe­raturę topnienia, często znacznie poniżej 0°C.
Węgiel ma na swej ostatniej powłoce M cztery elektrony, połowę liczby, która może się tam zmieścić. Dzięki temu atom węgla może utworzyć cztery wiązania kowalentne z czterema innymi ato­mami, poprzez cztery wiązania ze wspólną parą elektronową, jedno bądź dwa wiązania podwój­ne lub nawet wiązanie potrójne. Węgiel może tworzyć duże molekuły z łańcuchów atomów: pro­stych, rozgałęzionych lub nawet powiązanych w strukturę pierścieniową.

Podobne prace

Do góry