Ocena brak

Co to są kruszące materiały wybuchowe?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Kruszące materiały wybuchowe są używane do napełniania pocisków, granatów oraz bomb kon­wencjonalnych. Podczas obu wojen światowych najczęściej używanym materiałem wybuchowym był trójnitrotoluen, lepiej znany pod skrótową nazwą TNT. Jego współczynnik siły rażenia wyno­si 95, prędkość detonacji to około 25000 km/h, a współczynnik czułości wynosi 110. Innym mate­riałem wybuchowym jest czteroazotan pentaerytrytu (PETN). Charakteryzuje się współczynnikiem siły rażenia 166, detonuje z prędkością nieco ponad 29000 km/h i ma współczynnik czułości 40 (czyli jest bardzo czuły, dlatego używa się go w spłon­kach naboi).
Następnym bardzo silnym materiałem wybucho­wym jest RDX, czyli heksogen lub cyklonit. Po­siada siłę rażenia 167 i ma jedną z najwyższych prędkości detonacji, która wynosi 30200 km/h. Cyklonit jest przy tym średnio czuły - jego współ­czynnik czułości wynosi 55.
Tetryl jest substancją wymagającą szczególnej ostrożności podczas przygotowania do użycia, gdyż ten silny środek wybuchowy jest trujący. Jego współczynnik siły rażenia wynosi 120, szybkość spalania detonacyjnego - 26000 km/h, a czułość - 70. Taka czułość czyni tetryl idealnym środkiem na ładunek pośredni, przekazujący falę detonacji z detonatora (zapalnika) na główny ładunek burzą­cy, który jest mniej czuły.

Podobne prace

Do góry