Ocena brak

Co to są kredyty zobowiązaniowe?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Istotą kredytów zobowiązaniowych jest to, że bank przejmuje zobowiązania klienta lub ryzyko transakcji (kontraktu), jakie ponosi wierzyciel, nie dokonując jednakże bezpośredniej płatności na jego rzecz. Bank w takich transakcjach nie angażuje bezpośrednio swoich środków pieniężnych, ale tylko swoją zdolność kredytową lub przejmuje określonę umową ryzyko.

Podobne prace

Do góry