Ocena brak

Co to są izotopy?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Masy atomowe wielu pierwiastków wprawiały che­mików w zakłopotanie przez wiele lat. Masa tlenu wynosi 16. masa chloru 35,453, antymonu 121, itd. Rutherford zasugerował, że masa atomowa jest związana z liczbą protonów w jądrze (według tego modelu jądro składało się z protonów i elektronów, neutrony odkryto znacznie później), dlaczego nie były to więc liczby całkowite?
Soddy w 1913 roku podał rozwiązanie. Pokazał, że gdy atom emituje cząstkę alfa, zamienia się w pierwiastek znajdujący się o dwa miejsca niżej w układzie okresowym. Emisja cząstki beta jest natomiast związana z przesunięciem się o jedno miejsce do góry. Rodzinę substancji zajmujących to samo miejsce w układzie okresowym, a zatem nierozróżnialnych metodami chemicznymi, nazwał izotopami. Izotopy jednego pierwiastka mają więc tę samą liczbę atomową, lecz różne liczby masowe.

Podobne prace

Do góry