Ocena brak

Co to są infekcje grzybiczne układowe?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Niektóre grzyby atakują organizm od wewnątrz i wywołują infekcje w płucach, sercu i innych na­rządach wewnętrznych, nazywamy je infekcjami grzybiczymi. Występują one głównie w strefach tropikalnych, gdzie panuje wysoka wilgotność po­wietrza. Grzyby wnikają do organizmu przez płuca albo uszkodzoną skórę. Infekcje układowe są bar­dzo rzadkie w krajach takich jak Polska, gdzie atakują zwykle ludzi, których układ odpornościowy jest osłabiony innymi chorobami, na przykład bia­łaczką, nowotworami oraz AIDS. W takich przy­padkach rozpoznanie i leczenie grzybic układo­wych jest bardzo trudne.

Drożdżak Cryptococcus wywołujący drożdżycę europejską może być przenoszony w odchodach gołębi. Głównymi objawami są ropnie pojawiające się na skórze, w płucach czy okolicy mózgu (wów­czas powoduje zapalenie opon mózgowych).
Są grzyby, które atakują przede wszystkim płuca. Cztery główne typy grzyba Aspergillus mo­gą prowadzić do przewlekłych schorzeń płuc (grzybice kropidlakowe). Objawy tego rodzaju in­fekcji grzybiczych przypominają objawy astmy.
Histoplazmoza to powoli rozwijająca się, prze­wlekła choroba płuc, która może zaatakować śle­dzionę i gruczoły limfatyczne. Grzyb wywołujący tę infekcję nosi nazwę Histoplasma capsulatum i występuje w odchodach ptaków i nietoperzy.
Candida albicans, grzyb wywołujący drożdży­cę, atakuje czasami narządy wewnętrzne - płuca, nerki, a nawet mózg.
Grzyb Coccidioides immitis żyje w pustynnej glebie i powoduje kokcidioidomykozę, której objawy przypominają grypę. Większość chorych zwalcza chorobę i nabiera odporności.
Grzybica sporotrychowa jest spowodowana przez Sporothrix schenckii. Infekcja może zaatako­wać gruczoły limfatyczne, powodując bolesne obrzęki. Leczy się ją jodkiem potasu.

Wiele grzybic układowych trudno zdiagnozować, nie są także łatwe do wyleczenia. Sytuację pogarsza często fakt, że grzybicom układowym towarzyszą inne schorzenia powodujące osłabienie układu odpornościowego organizmu.
Leczenie tego rodzaju infekcji jest długie i trud­ne, często pojawia się konieczność podawania silnie działających leków przeciwgrzybiczych przez kroplówkę dożylną.
Zostało także ustalone, że wiele infekcji grzy­biczych wywołuje reakcje alergiczne, prowadzące do egzemy i podobnych zmian na skórze, które wymagają bardzo długiego leczenia.

Podobne prace

Do góry