Ocena brak

Co to są identyfikatory genetyczne?

Autor /Mira Dodano /31.01.2012

Określenie grupy krwi znalezionej na miejscu prze­stępstwa pozwala policji wyeliminować część po­dejrzanych i skoncentrować się na innych. Techniki badań krwi nie są w stanie jednoznacznie stwier­dzić, czy dana krew pochodzi od danego człowie­ka. Mogą natomiast z całą pewnością taki fakt wykluczyć. Aby stwierdzić przynależność krwi do danej osoby, medycyna sądowa ucieka się do gene­tyki. Bada się specyficzny kod genetyczny, tak zwaną strukturę DNA, którego próbki pobiera się z komórek krwi, skóry, śliny czy spermy. Jako że każdy żywy organizm posiada własny unikalny kod DNA, porównanie kodów jasno potwierdza lub wyklucza pochodzenie badanej komórki od danej osoby.
Metoda badań DNA została użyta po raz pierw­szy dla celów sądowych w 1987 roku. Od tego czasu przy jej wykorzystaniu postawiono zarzuty i skazano wielu przestępców. Jeden włos z brwi pozostawiony na miejscu popełnienia zbrodni zawiera w sobie pełną informację genetyczną nie­zbędną do zidentyfikowania sprawcy.

Podobne prace

Do góry