Ocena brak

Co to są halogeny?

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Innym sposobem spowolnienia ulatniania się włókna jest użycie lamp wolframowo - halogenowych. Do bańki wprowadza się niewielką ilość pewnych halogenów - jodu lub bromu. Tworzą one z wolframem niestabilny związek chemiczny, który osadza się z powrotem na włóknie zamiast na wewnętrznej stronie bańki.
Jednak jod i brom reagują chemicznie ze szkłem, bańka musi więc być wykonana z kwar­cu, co zwiększa początkowy koszt. Lampy wolframowo - halogenowe działają przy wyższych temperaturach włókna, dają więc jaśniejsze, bar­dziej naturalne światło, bez skracania ich życia.
Lampy jarzeniowe używane są od wczesnych lat 30. XX w. Z pierwszych lamp wypompowy­wano powietrze i napełniano je niewielką ilością neonu. Do elektrod umieszczonych na krańcach rury przykładano wysokie napięcie.
Pomiędzy elektrodami następowało wyłado­wanie i emisja ciemnoczerwonego światła. Po­nieważ rury można było zginać otrzymując litery i różne inne kształty, natychmiast przechwyciła to reklama. Był to początek świateł neonowych, które teraz błyszczą i migocą w centrach więk­szości miast
Eksperymenty z innymi gazami dały inne ko­lory. Lampy sodowe pracujące przy niskich ci­śnieniach par dają monochromatyczne żółte światło, które używano do oświetlania ulic. Wczesne lampy sodowe miały skuteczność świetlną 70 lumenów na wat, obecnie można otrzymać skuteczności 200 lumenów na wat.

Podobne prace

Do góry