Ocena brak

Co to są grzybice strzygące?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Grzybice strzygące atakują warstwę rogową nas­kórka, włosy i paznokcie. Grzybica strzygąca skóry gładkiej występuje na nieowłosionych częściach tułowia, podczas gdy grzybica strzygąca głowy atakuje owłosioną skórę na głowie. Tą ostatnią można zarazić się od psa - wywołuje ją grzyb Microsporum canis.

Objawem grzybicy skóry gładkiej jest małe, czerwone ognisko z łuszczącym się naskórkiem i towarzyszącym mu świądem. W miarę postępo­wania choroby środek zmienionego chorobowo miejsca goi się i zaczerwienienie znika, a stan zapalny nasila się na obwodzie i ognisko zaczyna przypominać pierścień. Grzybica skóry głowy, naj­częściej występuje u dzieci i polega na pojawieniu się niesymetrycznych, okrągłych ognisk, z łuszczą­cym się naskórkiem i świądem. Włosy łamią się i wypadają, pojawiają się wyłysiałe miejsca. Po kilku dniach ogniska choroby rozszerzają się.
W przypadku pojawienia się grzybic należy zgłosić się do lekarza dermatologa, który może zalecić stosowanie maści przeciwgrzybiczej albo innego preparatu. Zakażona osoba nie powinna używać wspólnych ubrań, ręczników, grzebieni i innych rzeczy osobistych, nawet kapeluszy i rę­kawiczek. Jeśli istnieją powody do podejrzeń, że źródłem infekcji jest mieszkające w domu zwierzę, trzeba zaprowadzić je do weterynarza.

Diagnozowanie wymienionych rodzajów infek­cji grzybiczych na podstawie miejsca występowa­nia i wyglądu ognisk zakażenia jest zwykle sto­sunkowo proste. W trudniejszych do rozpoznania przypadkach może pojawić się potrzeba przepro­wadzenia badań diagnostycznych. Niektóre zmiany spowodowane przez infekcje grzybicze powodują, że skóra lśni zielonkawym kolorem po naświetle­niu promieniowaniem nadfioletowym. Można także zdrapać łuszczące się fragmenty skóry i wykonać posiew w laboratorium w celu dokładnej identyfi­kacji organizmu wywołującego infekcję. Tego ro­dzaju testy wykonuje się tylko wówczas, gdy zmia­na na skórze jest nietypowa.

Podobne prace

Do góry