Ocena brak

Co to są gorące źródła?

Autor /Osad Dodano /31.01.2012

Woda w niektórych źródłach, zwłaszcza na obsza­rach wulkanicznych, gdzie magma (stopiona pod wpływem wysokiej temperatury skała), znajduje się blisko powierzchni, jest ciepła, a czasem nawet wrząca. Źródła, w których woda jest cieplejsza, niż średnia roczna temperatura powietrza danego ob­szaru nazywamy gorącymi lub termalnymi. Więk­szość wody w gorących źródłach pochodzi z opa­dów atmosferycznych. Część to woda juwenilna, która uwolniła się z magmy w wyniku reakcji che­micznych, zachodzących w trakcie jej schładzania. Gorące źródła spotyka się często na obszarach o wzmożonej aktywności sejsmicznej.

Podobne prace

Do góry