Ocena brak

Co to są fobie sytuacyjne?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Fobie sytuacyjne, albo inaczej społeczne, poja­wiają się rzadziej, ale są też zazwyczaj poważniej­sze w skutkach. Fobia jest objawem nerwicy i na­sila się w miarę trwania choroby, uniemożliwiając w końcu prowadzenie normalnego życia. Chorzy na agorafobie lub ochlofobię (lęk przed otwartymi przestrzeniami lub miejscami zatłoczonymi) prze­stają w końcu wychodzić z domu, ponieważ lęka­ją się. że nie będą mogli powrócić do swojej „bez­piecznej przystani". Windy, tunele, restauracje czy tłumy podróżnych na dworcach-to koszmar nie do zniesienia dla chorego na agorafobie. Inną złożo­ną fobią, czasem nazywaną fobią społeczną, jest paraliżująca nieśmiałość; chorzy lękają się prze­bywania wśród obcych, na przykład nie są w sta­nie przemawiać publicznie lub jeść w restauracji.

Podobne prace

Do góry