Ocena brak

Co to są embriopatie i fetopatie, jakie są postacie tych zaburzeń?

Autor /Odil Dodano /11.03.2013

Zaburzenia rozwoju życia wskutek działania w okresie prenatalnym patogennych czynników na zarodek określane są jako embriopatie, w późniejszym okresie, gdy czynniki te działają na płód, niekiedy stosowany jesi termin feto pa t i e. Uszkodzenie układu nerwowego dziecka w okresie prenatalnym jak podaje U. Spionek (1965) stanowi około 30% wszystkich przyczyn zaburzeń rozwoju. Zależnie od okresu działania czynnika patogennego zaburzenia owe noszą miano embriopatii lub fetopatii, jednak ze względu na trudność zidentyfikowania tego okresu, określane są tym pierwszym terminem.

E m b r i o p a t i e wirusowe są zaburzeniami rozwoju wywołanymi infekcją wirusową przebytą przez dziecko w okresie prenatalnym. Mają one miejsce w przypadku, gdy matka w czasie ciąży przechodziła choroby wirusowe lub gdy sama nie chorując - przekazała infekcję płodowi. Spośród embriopatii wirusowych najlepiej zostały zbadane zaburzenia wywołane różyczką. Znane są też e m b r i o p a t i e b a k t c r y j n e.

Embriopaiia może być konsekwencją choroby pasożytniczej t o k s o p I a z -m ozy, której przyczyną jest pierwotniak o nazwie toxoplazina gondii. W okresie płodowym lokalizuje się on w tkance nerwowej dziecka i uszkadzają.

E m b r i o p a t i e aktyrticzne (ang. actinic - 'związany z energią promienistą') wywołane są naświetleniem pfcodu promieniami ultrafioletowymi, rentgenowskimi, elementami radioaktywnymi i izotopami, wyładowaniami energii atomowej.

Embriopatia wskutek niedożywienia kobiety w czasie ciąży, niedoboru witamin A i B2 jest uwarunkowana złym odżywianiem się matki, uporczywymi wymiotami lub nieprawidłową przemianą materii.

E m b r i o p a t i e toksyczne to skutek zatrucia płodu szkodliwymi związkami chemicznymi, działającymi na organizm kobiety w czasie ciąży. Zatrucie płodu może być konsekwencją stosowania w okresie ciąży leków ora/, środków nasennych, uspokajających i znieczulających (np. chinina, sulfonamidy), a także środków- mających na celu usunięcie ciąży. Szkodliwe dla rozwoju płodu są także używki: alkohol, narkotyki, nikotyna. Nikotyna, działając toksycznie na naczynia krwionośne, powoduje zaburzenia w przemianie materii, stąd niedotlenienie i uszkodzenie tkanki nerwowej. Toksyczne działanie na płód mają też: tlenek węgla, związki ołowiu i rtęci działające na matkę np. w miejscu jej pracy.

Embriopatia wskutek konfliktu serologicznego występuje przy niezgodności czynników krwi między organizmem matki i płodu. Najczęstszą przyczyną istnienia owego konfliktu jest niezgodność w zakresie czynnika Rh. W przebiegu choroby hemolitycznej (cytotoksycznej) wytwarzane w organizmie matki przeciwciała anty Rh, które przeniknęły do organizmu dziecka, niszczą jego krwinki, powodując niedokrwistość, nadmiar składnika żółci - bilirubiny (objaw żółtaczki), a w rezultacie niedotlenienie i zmiany w tkance nerwowej. Konflikt Rh nie musi zawsze prowadzić do takich defektów, ponieważ dziś już medycyna potrafi skutecznie leczyć te stany.

Podobne prace

Do góry