Ocena brak

Co to są detonatory?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnych materiałów wybuchowych jest ich niska czułość, dzięki czemu praktycznie niemoż­liwe jest przypadkowe spowodowanie eksplozji. Zwykle materiały wybuchowe nie eksplodują pod wpływem ciepła, uderzenia, tarcia, czy nawet otwartego płomienia. Aby spowodować wybuch takich substancji, należy użyć detonatora. Detona­tory dzielimy na zapalające (wytwarzające dużą ciepła) oraz pobudzające (wytwarzające falę uderzeniową), zależnie od tego w jaki sposób deto­nowany jest ładunek główny.
Środki wybuchowe używane w detonatorach to piorunian rtęciowy, azydek ołowiawy, acetylenki miedzi oraz srebra, siarczek azotu, złoto pioru­nujące, chlorek azotu, tetracen oraz mieszaniny chlorków z czerwonym fosforem lub siarką. Aby detonacji uległa całość głównego ładunku wybu­chowego, dając maksymalną siłę niszczącą, pomię­dzy detonatorem a ładunkiem głównym umiesz­cza się silny, lecz o średniej czułości materiał wybuchowy, którego zadaniem jest zwiększenie siły i przyspieszenie rozchodzenia się fali uderze­niowej, detonującej ładunek główny. Nazywany jest on ładunkiem pośrednim.

Podobne prace

Do góry