Ocena brak

Co to są decybele?

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Decybel (dB) jest jednostką równą 1/10 bela, okre­ślającą stosunek dwóch wartości pomiaru tej samej wielkości fizycznej, np. natężenia dźwięku. Zwykle jedna z tych wartości jest ustalana i nazywana poziomem odniesienia. Wtedy mierzona wielkość fizyczna jest wyrażana jako wyższa (+) bądź niż­sza (-) od tego arbitralnie wybranego poziomu. Zwykle za poziom odniesienia obieramy natęże­nie dźwięku ledwo słyszalnego, czyli tzw. próg sły­szalności. Mierzone natężenia dźwięku są tym samym wyrażane jako liczba decybeli ponad pro­giem słyszalności lub poniżej tej granicy.

Podobne prace

Do góry