Ocena brak

CO TO SĄ CZYNNOŚCI LECZNICZE? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE BEZPRAWNOŚCI CZYNU PRZY SPOWODOWANIU EWENTUALNYCH UJEMNCH SKUTKÓW PODJĘTYCH CZYNNOŚCI LECZNICZYCH

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Czynności lecznicze obejmują wszelką działalność mającą na celu leczenie chorego, diagnostykę, terapię i profilaktykę. Najistotniejsze znaczenie w PK mają zabiegi lecznicze, a zwłaszcza operacyjne, które wiążą się z głęboką ingerencją w organizm ludzki oraz ryzykiem śmierci, uszkodzeń ciała lub innego uszczerbku na zdrowiu. Podstawowymi warunkami legalności zabiegów leczniczych są: zgoda pacjenta poddanego zabiegowi, wykonanie zabiegu w celu leczniczym, wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami wiedzy i sztuki lekarskiej i przez osobę uprawnioną. Uchylenie bezprawności zabiegu operacyjnego następuje pod dalszymi warunkami. Zabieg operacyjny wymaga pisemnej zgody chorego. Podobnie jak zabiegi lecznicze traktuje się zabiegi kosmetyczne.

Czynności lecznicze wyłączają odpowiedzialność sprawcy, jeżeli:

- działanie podjęte zostało w celu leczniczym przez osobę uprawnioną

- wykonanie czynności leczniczych zgodne jest z istniejącą wiedzą i z zasadami sztuki lekarskiej

Podobne prace

Do góry