Ocena brak

Co to są cła i jakie są główne rodzaje ceł?

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Cło jest opłatą pobieraną od towaru zagranicznego w związku z przekro­czeniem przez niego granicy celnej. Cła należą do najstarszych instrumentów protekcji. Ich szerokie zasto­sowanie w przeszłości wynikało częściowo z tego, że były one dogodnym instrumentem zapewniającym uzyskiwanie wpływów budżeto­wych (po­bieranie dochodów dla budżetu), zwłaszcza w krajach o słabo rozwinię­tych służbach poboru podatków.

Do dziś cła są liczącym się źródłem do­chodów budżetowych w niektórych krajach rozwijających się i dlatego kraje te niechętnie obniżają cła wobec trudności z poborem podatków wewnętrznych.

Głównym zadaniem ceł była zawsze i jest nadal ochrona poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej, a niekiedy także bilansu płatniczego.

Rodzaje ceł:

  1. autonomiczne i umowne

  2. cło minimalne i maksymalne

  3. cła preferencyjne i dyskryminacyjne

  4. cła importowe, eksportowe i tranzytowe

  5. cła ochronne i fiskalne cła od wartości, ilości i cła kombinowane

Cła mogą być ustalone na czas nieograniczony lub mieć np. cel sezo­nowy (kraje chronią np. własną produkcję owoców i warzyw, ustanawia­jąc cła na importowane konkurencyjne artykuły jedynie w zbiorów u sie­bie).

Cła mogą być pobierane od: importu, eks­portu lub tranzytu towarów przez terytorium kraju.

Cła tranzytowe nie są z reguły współcześnie stosowane. Rzadkie są też cła eksportowe, bo krajom zależy zazwyczaj na zwiększaniu eksportu, a nie na jego zmniejszaniu.

Cła są też stosunkowo mało elastyczne, co w dużej mierze wiąże się z formalnymi trudnościami ich użycia. Trudności te wynikają z dwóch względów:

  • w większości krajów zmiana taryfy celnej wymaga decyzji parlamentu;

  • stawek celnych raz obniżonych na forum GATT (WTO) nie można ponownie jednostronnie podwyższać (są to cła związane), wzrost stawek celnych wymaga rokowań z partnerami handlowymi i udzielenia im rekompensaty w związku z pogorszeniem ich dostępu do danego rynku.

Podobne prace

Do góry