Ocena brak

Co to są cewki indukcyjne i transformatory?

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Wszystkie cewki indukcyjne zbudowane są jako zwoje drutu, często nawinięte na rdzeń ferroma­gnetyczny. Gdy prąd płynie przez cewkę, staje się ona elektromagnesem. Pole magnetyczne cewki oddziaływuje na przepływający prąd w taki spo­sób, by zapobiegać zmianom jego natężenia. W re­zultacie, jeżeli przez cewkę przepuszczamy prąd stały, to napotyka on na swej drodze tylko stosun­kowo niewielki opór drutu, z którego wykonano uzwojenie. Jednak gdy zechcemy przepuszczać prąd przemienny bądź pulsujący, to jest on znacz­nie silniej tłumiony przez oddziaływanie z polem magnetycznym. Własność tę stosuje się w niektó­rych zasilaczach prądu stałego. Przepuszczanie prądu przez cewki indukcyjne usuwa ("wygładza") zmiany napięcia i w efekcie na wyjściu uzy­skuje się stabilniejsze napięcie.
Typowy transformator składa się z dwóch cewek nawiniętych na tym samym rdzeniu. Przy­łożenie do pierwszego z uzwojeń zwanego uzwo­jeniem pierwotnym, napięcia przemiennego wyindukuje zmienne pole magnetyczne w rdzeniu. Ono z kolei wyindukuje przemienne napięcie w drugim uzwojeniu, zwanym uzwojeniem wtórnym. Szczy­towe wartości napięcia w uzwojeniu wtórnym mo­gą być większe bądź mniejsze od tych w uzwojeniu pierwotnym - zależy to od stosunku ilości zwo­jów w obu uzwojeniach. Transformator, jak widzi­my, służy do zmiany jednego napięcia przemien­nego na inne, lecz także przemienne. Jeżeli ilość zwojów w obu uzwojeniach jest identyczna, to napięcia są takie same, lecz uzwojenie wtórne jest izolowane elektrycznie od pierwotnego, a więc i od sieci energetycznej. Taki transformator to transformator separujący.

Podobne prace

Do góry