Ocena brak

Co to są ceny wewnętrzne i dlaczego je się stosuje

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Sposób określenia cen półproduktów i podzespołów jest ważnym problemem rozliczeń wewnętrznych w tych firmach, gdzie istnieją wyodrębnione jednostki, tworzące samodzielne zakłady, oraz ustanowiono odpowiedzialność za rozmiar tworzonego zysku (profit centers). W tych przypadkach niewłaściwie ustanowiona cena wewnętrzna mogłaby zniweczyć wysiłki pracowników i wypaczyć obraz rzeczywistości, co odbiłoby się niekorzystnie na relacjach personalnych i rezultatach ekonomicznych.

Większość rozrachunków wewnętrznych w firmie wymaga stosowania cen, według których rozlicza się przekazywanie usług i produktów między samodzielnymi zakładami. Zatem cena wewnętrzna jest to cena sprzedaży usług i półproduktów przez jednostkę (producenta) jednostce występującej w roli nabywcy.

System cen wewnętrznych w dużym stopniu wiąże się z decentralizacją. Przy centralnym zarządzaniu przedsiębiorstwem wszystkie rozliczenia dokonywane są na podstawie rzeczywistego kosztu wytworzenia.

W niektórych sytuacjach kierownictwo wydziału (jednostki organizacyjnej) jest odpowiedzialne przynajmniej za poziom i kontrolę kosztów, która może być dokonywana szczegółowo. Są to zatem tylko ośrodki odpowiedzialności za koszty.

Natomiast w ośrodkach, w których zarządzający są odpowiedzialni za zyski, a więc również za sprzedaż i koszty, musi istnieć system cen wewnętrznych.

Prosty system cen wewnętrznych może istnieć w każdym większym przedsiębiorstwie, w którym występuje działalność pomocnicza. Jeśli w przedsiębiorstwie jest tylko jeden wydział produkcji podstawowej ale istnieje warsztat, którego załoga jest odpowiedzialna za naprawy, i kotłownia, która dostarcza parę i ciepło, ale także ogrzewa domy mieszkalne (działalność pomocnicza), to tę działalność można rozliczać według różnego systemu cen. Przy wydziałach produkcji podstawowej, które działają jako samodzielne zakłady obliczające okresowo zyski, system cen wewnętrznych staje się bardziej złożony.

Podobne prace

Do góry