Ocena brak

Co to są cechy osobowości?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Nie należy mylić opisu temperamentów, którego przykładem może być teoria Hipokratesa, z analizą osobowości. Wprawdzie cechy osobowości są w stosunku do temperamentu wtórne (temperament zaczyna objawiać się znacznie wcześniej niż osobowość), ale cechy temperamentalne nie pozostają w bezpośredniej relacji do treści zachowania, ani nie wyznaczają kierunku rozwoju osobowości, w sposób bezpośredni. Cechy temperamentu sprzyjają lub utrudniają kształtowanie się określonych cech osobowości.

Jednym ze sposobów opisu osobowości jest podawanie nie określonego typu, lecz kombinacji albo mieszaniny cech. Obraz jest stworzony za pomocą wielu pociągnięć pędzla o różnych kolorach i wielkości . Podobnie na osobowość jednostki składa się szeroka gama składników. Cechy te określają charakterystyczny sposób myślenia, zachowania, reakcji emocjonalnych. Każda osoba jest niepowtarzalną mieszanką cech występujących w odpowiednich proporcjach, podobnie jak każdy obraz jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

W takim razie ile jest takich cech i które z nich są najważniejsze? Każdy słownik zawiera tysiące wyrazów, które mogłyby opisywać cechy osobowości: agresywny, nieśmiały, porywczy, otwarty, gruboskórny, łagodny, uczciwy, zachłanny - to tylko kilka z nich. Opisywanie każdej osobowości jako osobnej kombinacji cech byłoby bardzo czasochłonne. Na szczęście można ten proces uprościć, redukując ten zasób słów i określeń do 200 podstawowych cech.

Dodatkowo matematyczna metoda analizy czynnikowej wskazuje, że takie cechy nie są przypadkowo wymieszane w każdej osobie. Często występują w grupach. Na przykład, jeśli ktoś ma ugodowy charakter, znajdziemy u niego także spokrewnione cechy delikatności i dobroci.

W praktyce teoria cech osobowości może być uproszczona do około 12-15 podstawowych cech, za pomocą których można opisać czyjąś osobowość. Jedną z nich jest cecha dominacji. Jeśli jest bardzo silna, człowiek usiłuje przewodzić innym ludziom. Jeśli jest bardzo słaba, człowiek jest podatny na wpływy innych, uległy i robi to, co mu każą. Osobowość większości ludzi najczęściej plasuje się mniej więcej pośrodku - w pewnych sytuacjach są dominujący, w innych ulegli. Inną ważną cechą jest stabilność emocjonalna. Jeśli jest u kogoś silna, człowiek ten mocno zareaguje na złe wiadomości, ale po chwili odzyska spokój. Jeśli cecha ta jest słaba, reakcja będzie histeryczna, połączona z krzykiem, wrzaskiem, a nawet omdleniem.

Uważa się, że każda z tych podstawowych cech jest niezależna od obecności czy braku innych. Siłę występowania każdej z nich można ocenić według specjalnej skali, na przykład od jednego do dziesięciu, podając w ten sposób spis cech służący do opisania czyjejś osobowości.

Podobne prace

Do góry