Ocena brak

Co to są barometry?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Barometry służą do pomiaru ciśnienia atmosferycznego i dzięki temu pomagają prognozować pogodę. Ciśnienie atmosferyczne zmienia się wraz Z wysokością nad poziomem morza, więc urządzenia mierzące ciśnienie mogą również służyć do określania wysokości.
Powietrze ma masę i w związku z tym jest przyciągane sitami grawitacji do powierzch­ni Ziemi. Kolejne warstwy atmosfery naci­skają na te leżące poniżej, a całość wywiera nacisk na powierzchnię naszej planety. Ciśnienie wywie­rane przez powietrze na jakikolwiek przedmiot jest nazywane ciśnieniem atmosferycznym. Jego war­tość zmienia się zależnie od warunków atmo­sferycznych oraz wysokości. Im wyżej, tym po­wietrze jest rzadsze, a ciśnienie jest mniejsze. Ciśnienie atmosferyczne bada! po raz pierwszy Galileusz. Jego uczeń Torricelli wynalazł barometr.

Podobne prace

Do góry