Ocena brak

Co to są alikwoty

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Różne instrumenty mogą wywoływać zupełnie różne wrażenia słuchowe, nawet jeżeli wysokość granego na nich dźwięku jest identyczna. Wynika to stąd, że na dźwięk składa się szereg różnych tonów, z których jeden jest tonem podstawowym, o częstotliwości decydującej o wysokości całego dźwięku. Pozostałe tony składowe mogą się róż­nić od siebie wysokością, w zależności od rodzaju instrumentu, dzięki czemu każdy instrument ma swoje niepowtarzalne brzmienie. Te dodatko­we tony noszą nazwę alikwotów lub tonów har­monicznych), a ich częstotliwość stanowi wielo­krotność tonu podstawowego. Także sposób wydobywania dźwięku i sposób w jaki zmienia się on w czasie, pozwalają odróżnić jeden instru­ment od drugiego. Na przykład dźwięk zagrany na fortepianie, którego źródłem jest uderzenie mechanizmu młoteczkowego o strunę, jest na po­czątku stosunkowo głośny. Reszta dźwięku jest cichsza, ponieważ jej źródłem jest swobodnie wybrzmiewająca struna. Natomiast w przypadku organów te różnice nie są tak słyszalne, jako że dźwięk powstaje w wyniku stałego tłoczenia powietrza do piszczałek.

Podobne prace

Do góry