Ocena brak

Co to są alergie pokarmowe?

Autor /Rawin Dodano /31.01.2012

Alergia to nieprawidłowa reakcja organizmu na obce białko, tak zwany antygen. Pyłek kwiatów, sierść zwierząt, końskie odchody, kurz ze znajdującymi się w nim roztoczami i zarodniki pleśni to przykłady substancji zwanych alergenami, które u niektórych osób wywołują reakcje alergiczne.
Antygeny, czyli makrocząsteczkowe struk­tury rozpoznawane przez limfocyty, dosta­jąc się do organizmu osoby, która jest na nie uczulona, stymulują układ immunologiczny do zareagowania na ich obecność poprzez produkcję przeciwciał oraz pewnych związków chemicznych (mediatorów). Dochodzi wtedy do reakcji antygen-przeciwciało, tej samej, której celem jest elimina­cja organizmów chorobotwórczych. Rozróżnia się antygeny własne - występujące w organizmie -oraz antygeny obce.
Jednym z najczęściej występujących rodzajów uczuleń jest alergia pokarmowa, czyli reakcja uczuleniowa na spożyty pokarm. Alergenami po­karmowymi są między innymi mleko krowie, orzeszki ziemne i skorupiaki, a zwłaszcza ostrygi. Alergie pokarmowe u niemowląt i małych dzieci występują znacznie częściej niż u osób dorosłych, ale schorzenia tego typu mogą ujawnić się w póź­niejszej fazie życia.

Zadaniem układu immunologicznego jest ochrona organizmu przed chorobami. Kiedy bakterie czy też wirusy wtargną do organizmu, układ immuno­logiczny zaczyna reagować, wytwarzając przeciw­ciała, które mają zwalczyć infekcję. W obronie ustroju człowieka przed obcymi mikroorganizma­mi uczestniczą immunoglobuliny (przeciwciała), wytwarzane przez limfocyty.
W reakcji alergicznej mamy do czynienia z nie­właściwą reakcją fizjologiczną układu immunolo­gicznego w kontakcie z obcym białkiem, czyli aler­genem. Układ immunologiczny traktuje białko jako potencjalne zagrożenie i stara sieje wyeliminować z ustroju. Organizm zaczyna produkować przeciw­ciała o nazwie immunoglobuliny E (IgE). Związki te łączą się z komórkami tucznymi (mastocytami), które zawierają substancję o nazwie histamina. Histamina jest jednym z podstawowych mediato­rów reakcji alergicznej, odpowiedzialnym między innymi za rozszerzenie naczyń krwionośnych (obrzęk i zaczerwienie skóry). Jeśli do organizmu dostaje się więcej alergenów, komórki tuczne zaczynają wydzielać różne związki chemiczne, a wśród nich histaminę. Substancja ta wywołuje objawy typowe dla alergii (wysypkę, świąd). Im więcej alergenów znajdzie się w organizmie, tym silniejszy jest odczyn alergiczny. Przeciwciała po­zostają w układzie immunologicznym i utrzymują się w nim nawet po usunięciu alergenów. W przy­szłości będą się one uaktywniać za każdym razem, gdy nastąpi kontakt z danym alergenem. Obce biał­ko zostanie wtedy rozpoznane, co zapoczątkuje reakcję alergiczną oraz stałą produkcję nowych przeciwciał. Liczba wytwarzanych przeciwciał utrzyma się na wysokim poziomie aż do czasu eli­minacji alergenu.

Podobne prace

Do góry