Ocena brak

Co to jest znieczulenie ogólne?

Autor /Zuza Dodano /31.01.2012

Środek znieczulający ogólnie blokuje odczuwanie bólu w całym organizmie i powoduje utratę przytomności. Najpowszechniej stosowane są tak zwane środki lotne (czyli takie, które w normalnej temperaturze powietrza łatwo parują lub mają postać gazową). Środek znieczulający lotny jest wdychany, czyli dostaje się do organizmu przez płuca.
Do środków lotnych zaliczamy nadtlenek azotu, eter i chloroform. Nadtlenek azotu jest powszechnie używany do dziś i jest ciągle najbezpieczniejszym i najłatwiejszym w użyciu środkiem znieczulającym, wykorzystywanym podczas łatwiejszych operacji, jak również podczas zabiegów stomatologicznych i porodów. W czasie poważniejszych operacji można go zmieszać z silniejszymi środkami znieczulającymi, ale wymaga to dużej wprawy i specjalnego sprzętu, i powinno być wykonane przez doświadczonych anestezjologów. Eter i chloroform były powszechnie stosowane w przeszłości, ale obecnie zaniechano ich użycia, ze względu na niekorzystne skutki uboczne. Wybór środka znieczulającego w każdym przypadku wymaga dobrze przemyślanej oceny wszystkich okoliczności. Decyzja zależy od rodzaju zabiegu, stanu zdrowia pacjenta i sprzętu, jakim dysponuje anestezjolog.

Współczesne środki uśmierzające lotne obejmują eter winylu, trójchloroetylen, cyklopropan i halotan, z których każdy powinien być stosowany tylko w obecności doświadczonego anestezjologa. Halotan jest jednym z najskuteczniejszych środków znieczulających, ale, podobnie jak inne leki, może uszkodzić wątrobę, zwłaszcza w przypadku częstego stosowania. Coraz częściej w miejsce nadtlenku azotu stosuje się cyklopropan. Czasami proces znieczulenia, zwłaszcza w przypadku dzieci, rozpoczyna się chlorkiem etylu, a następnie kontynuuje innymi środkami.

Kilka lat temu odkryto, że można uzyskać efekt znieczulający, aplikując pacjentowi duże dawki sterydów. Działanie tych związków chemicznych nie było pozbawione wad, ale od tamtej pory naukowcom udało się sporządzić pochodne tych hormonów, będące skutecznymi środkami znieczulającymi, nie wywołującymi efektów charakterystycznych dla leków hormonalnych.

Pierwszym etapom znieczulenia mogą towarzyszyć dość gwałtowne reakcje - pacjent może śpiewać, krzyczeć bądź wyrywać się - i w przeszłości niejednokrotnie znieczulaną osobę związywano. Jednak w dzisiejszych czasach znieczulenie można poprzedzić podaniem środka uspokajającego. Są pewne środki, na przykład heksobarbital, tiopental i ketamina, po zaaplikowaniu których pacjent bardzo szybko przechodzi wczesne fazy znieczulenia.

Podobne prace

Do góry