Ocena brak

Co to jest zgrzewanie?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Zgrzewaniem nazywamy techniki łączenia materia­łów, za pomocą działania temperatury i ciśnienia. Podczas zgrzewania ciernego zgrzewane elemen­ty trą o siebie, wytwarzając przy tym znaczną tem­peraturę, konieczną do trwałego ich złączenia. W ten sposób łączy się rury i watki. Zgrzewanie wybuchowe jest podobne, lecz przebiega gwałtowniej. Tu wysoka temperatura jest wytwarzana rów­nież dzięki zamianie energii mechanicznej na ciepl­ną, np. wskutek uderzenia ciężkiego młota. Przy kuciu natomiast młot uderza w nagrzany do czer­woności, zmiękczony metal - jest to tradycyjna technika używana przez kowali.
Zgrzewanie fest stosowane także do łączenia tworzyw sztucznych. W tym wypadku można, celem miejscowego rozgrzania łączonych części, używać ultradźwięków. Jednak najważniejszą spo­śród wszystkich technik zgrzewalniczych nie­wątpliwie pozostaje zgrzewanie oporowe.

Podobne prace

Do góry