Ocena brak

Co to jest zespół wrażliwego jelita?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Stres emocjonalny i zmiany nastrojów także pro­wadzą do zaburzeń w normalnym funkcjonowaniu jelit. Ostrzejsze formy występują zwykle u dzieci, które na problemy emocjonalne reagują wymiota­mi, biegunką czy bólami brzucha. U dorosłych znajdujących się w silnej sytuacji stresowej może pojawić się biegunka czy bóle przypominające kolkę. Funkcje jelit częściowo kontrolowane są przez część układu nerwowego, która odpowiada za odruchy. Nie podlegają one świadomej kontro­li, zatem kiedy problemy emocjonalne prowadzą do rozstroju funkcji jelit, pacjent może początko­wo nie zdawać sobie sprawy z jego przyczyny. Rezultatem jest nadmierna aktywność jelita, po­wodująca ból. W leczeniu niezwykle istotną rolę odgrywa więc terapia psychologiczna.
Do najważniejszych przyczyn powstawania zes­połu wrażliwego jelita należy też zapalenie tego narządu. Zmieniona przez stan zapalny błona ślu­zowa jelit produkuje nadmiar płynów, wskutek czego zwiększa się objętość masy znajdującej się w jelitach. Mięśnie i nerwy jelit zostają podrażnio­ne i kurczą się intensywniej, wywołując biegunkę. Jeśli gwałtowne skurcze są nieskoordynowane, fa­la perystaltyczna nie przebiega regularnie wzdłuż całego jelita. Może się zdarzyć, że jeden frag­ment jelita kurczy się, zanim następny zdążył się rozluźnić, zatem przepychana masa napotyka na przeszkodę. Rezultatem są naprężenia jelit i ból.
Wymienione objawy są charakterystyczne także dla kilku innych chorób jelit. Zapalenie jelit jest zwykle wynikiem infekcji. Infekcja wirusowa po­woduje biegunkę lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Bakterie mogą także wywołać zatrucie pokar­mowe, cholerę, tyfus i dyzenterię. Podobne objawy mogą wywołać niektóre niewłaściwie zażywane leki przeczyszczające, które powodują gromadze­nie się nadmiaru płynów w jelitach .

Podobne prace

Do góry