Ocena brak

Co to jest zdalne sterowanie?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Zdalne sterowanie za pomocą ra­dia stało się dziś bardzo popularne. Kieruje się w ten sposób miniatu­rowymi łodziami, samolotami, samochodami i innymi modelami. Technikę tę wykorzystuje się jednak nie tylko dla rozrywki.
Zdalne sterowanie drogą radiową polega na wykorzystaniu sygnałów radiowych do kon­trolowania urządzeń z pewnej odległości. W wypadku modeli sterowanych z wykorzysta­niem nadajników małej mocy wynosi ona nie wię­cej niż kilkaset metrów. Istnieją jednak potężne nadajniki i anteny o wybitnie kierunkowej cha­rakterystyce, umożliwiające sterowanie drogą radiową próbników kosmicznych odległych od Ziemi o miliony kilometrów.

Wielu entuzjastów modelarstwa rozpoczyna swą przygodę ze zdalnym sterowaniem od modeli łodzi. Są one bowiem stosunkowo proste do wykonania, a pojemny kadłub zapewnia odpowiednią ilość miejsca, by pomieścić niezbędne wyposażenie. Najprostszą chyba formą zdalnego sterowania jest wykorzystanie radia do kierowania łódką napędza­ną silniczkiem elektrycznym. Silnik jest włączany ręcznie, na brzegu, a sterowanie polega tylko na zmianie położenia steru. Operator naciska guzik na pulpicie sterowniczym nadajnika radiowego, i w tym momencie model zmienia kierunek ruchu.
Gdy guzik jest wciśnięty włącza się nadajnik, który wysyła do modelu sygnał radiowy. Sygnał jest wychwytywany przez antenę zainstalowaną na modelu, odbierany przez tuner, po czym przetwa­rzany do sterowania serwomechanizmem (urzą­dzeniem wykonawczym). Mechanizm ten porusza się, gdy odbierze sygnał z odbiornika. W wypadku modelu łodzi serwomechanizm porusza sterem, w wyniku czego łódź zmienia kurs.

Podobne prace

Do góry