Ocena brak

CO TO JEST ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY? OMÓW KUMULATYWNY I POZORNY ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Zbieg przepisów ustawy zachodzi wtedy, gdy jeden czyn wypełnia znamiona dwóch lub więcej przestępstw, np. zgwałcenia osoby poniżej lat 15 narusza art. 197 i 200 KK. Zapłacenie kontrahentowi fałszywymi banknotami narusza art. 286 KK ( oszustwo) i art. 310 § 2 KK ( puszczanie w obieg fałszywego pieniądza).

W przypadkach tego typu stosuje się w niektórych ustawodastwach konstrukcję tzw. idealnego zbiegu przestępstw. Polega ona na przyjęciu, że sprawca dopuścił się tylu przestępstw, ile przepisów karnych naruszył. W niektórych systemach prawnych prowadzi to w rezultacie do potraktowania sytuacji jako zbiegu przestępstw i kary łącznej.

Zbieg przepisów - sytuacja, gdy sprawca tym samym czynem narusza wiele przepisów ustawy karnej, realizując równocześnie znamiona wielu typów czynów zabronionych.

  • Zbieg kumulatywny - Uznaje się, że sprawca popełnia jeden czyn, ale wypełniające znamiona tylu przepisów ustawy karnej, ile naruszył swym zachowaniem. Karę wymierza się w zakresie przewidzianym przez przepis najsurowszy, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środka karnego przewidzianego przez którykolwiek ze zbiegających się przepisów.

  • Zbieg pozorny - Uznaje się, że sprawca popełnia jedno przestępstwo wyczerpujące znamiona jednego przepisu. Konstrukcja ta bazuje na logicznym stosunku wykluczania i dotyczy sytuacji, gdy przepis szczególny ze swej istoty wyklucza zastosowanie przepisu ogólnego.

Podobne prace

Do góry