Ocena brak

Co to jest zasada represji wszechświatowej (konwencyjnej)? Jakich przestępstw ona dotyczy?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Zasada represji konwencyjnej ma związek ze ściganiem przestępstw objętych międzynarodowymi konwencjami. Ściganie jest niezależne od miejsca popełnienia przestępstwa i obywatelstwa sprawcy. Warunkiem jest ratyfikowanie przez państwo odpowiednich konwencji międzynarodowych.

Najważniejsze konwencje międzynarodowe dotyczą:

  • odpowiedzialności za przestępstwa przeciw pokojowi, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości.

  • likwidacji wszystkich form dyskryminacji rasowej.

  • zwalczania fałszowania pieniędzy.

  • zwalczania handlu kobietami i dziećmi.

  • zwalczania niewolnictwa.

  • zwalczania produkcji i obrotu narkotykami.

  • zwalczania pornografii.

  • ochrony lotnictwa cywilnego.

  • ochrony transportu morskiego.

  • międzynarodowych paktów praw obywatelskich i politycznych.

Podobne prace

Do góry