Ocena brak

Co to jest zarządzanie?

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

 • jest coraz bardziej złożone

 • w dużych przedsiębiorstwach nastąpiło oddzielenie się funkcji właściciela kapitału od funkcji zarządzania oraz tym samym pojawienie się menedżerów; w MSP zwykle właściciel = menedżer

 • menedżer = osoba mająca uprawnienia (władzę), nadane jej przez właściciela, do wydawania poleceń innym osobom.

 • podziały menedżerów:

 • funkcjonalny (każdy obszar funkcjonalny, realizujący część celu podstawowego (co wynika z hierarchii celów), przydziela się kierownikowi, np. sprzedaży, produkcji, finansów, ...)

 • szczeblowy (= odbicie hierarchii władzy; kierownictwo naczelne – decyzje perspektywiczne, wyższe, średnie, niższe – decyzje operatywne, bieżące)

 • { w MSP podziały te występują w ilościach znikomych lub wcale = czyli nie ma tu podziału na zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne }

 

 •  
  •  
   •  
    • Zarządzanie to wykonywanie władzy w stosunku do ludzi, kapitału i rzeczy; co rodzi podporządkowanie.

 

 • Zarządzanie to osiąganie celów poprzez ludzi. (menedżer dąży do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa z pomocą swoich podwładnych )

 

 • Zarządzanie można rozważać w :

  • aspekcie czynnościowym / funkcjonalnym:

Zarządzanie utożsamia się z procesem podejmowania decyzji (czyli rozwiązywania problemów),

cechujących się dużą innowacyjnością i odnoszących się do celów, ludzi oraz środków, do planowania, organizacji, motywacji i kontroli.

 • aspekcie instytucjonalnym:

Zarządzanie obejmuje przede wszystkim osobę lub grupę osób, które tworzą centrum decyzyjne. (czyli najczęściej jest to zarząd)

Podobne prace

Do góry