Ocena brak

Co to jest zamek skałkowy?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

W końcu XVI wieku pojawiła się nowa konstruk­cja - zamek skałkowy. Naciśnięcie języka spusto­wego powodowało uderzenie kawałka pirytu w me­talową płytkę, dzięki czemu powstawały iskry zapalające proch w panewce. Na początku XVII wieku zamek ten został udoskonalony - piryt za­stąpiono krzemieniem, a stalową płytę powięk­szono tak, że zasłaniała panewkę, jednak po naci­śnięciu spustu przesuwała się, odsłaniając go i umożliwiając zapłon. Konstrukcja ta, ze względu na stosunkową prostotę, zyskała wielką popular­ność. Zamek skałkowy był tańszy i bardziej nie­zawodny od kołowego, i na prawie 350 lat stał się podstawą konstrukcji broni strzeleckiej.

Podobne prace

Do góry