Ocena brak

Co to jest wysokościomierz radarowy?

Autor /Starszy Dodano /31.01.2012

Najprostszy lotniczy wysokościomierz radarowy zaopatrzony jest w pojedynczą antenę, pełniącą na­przemiennie funkcje nadawcze i odbiorcze. Fale elektromagnetyczne wytwarzane w nadajniku, a następnie wysyłane przez antenę rozchodzą się z prędkością 300000 km/s. Gdy osiągną powierzch­nię ziemi, część fal jest odbijana i dociera z powro­tem do samolotu. Antena odbiera sygnał, który jest następnie wzmacniany i przesyłany do układów elektronicznych, a te na podstawie czasu, który upłynął pomiędzy nadaniem a odebraniem sygna­łu, określają odległość między samolotem a powierzchnią.
Prędkość rozchodzenia się fal elektromagne­tycznych jest olbrzymia i dlatego sygnał wraca do odbiornika prawie natychmiast po wysłaniu. Przyk­ładowo jeśli samolot leci 1,6 km ponad powierzch­nią ziemi, to sygnał potrzebuje zaledwie około dzie­sięciu milionowych części sekundy na dotarcie do odbiornika po odbiciu. Prawie natychmiast po nadaniu sygnału nadajnik musi automatycznie prze­stawić się na odbiór, by przygotować się do zare­jestrowania odbitego impulsu. Impulsy te muszą być także wyjątkowo krótkie. W większości impul­sowych wysokościomierzy radarowych pojedyn­czy impuls trwa nie więcej niż 250 miliardowych części sekundy.
Radary impulsowe dobrze pracują na dużych wysokościach. Jednak gdy samolot leci nisko, tech­nika ta nie jest najodpowiedniejsza, gdyż niewiel­ki czas pomiędzy nadaniem a odbiorem impulsu uniemożliwia przeprowadzenie dokładnego pomiaru wysokości. A właśnie na małej wysokości dok­ładny pomiar ma znaczenie podstawowe. Dlatego do tych zastosowań opracowano inny rodzaj wysokościomierza radarowego.

Podobne prace

Do góry