Ocena brak

Co to jest wiązanie meta­liczne?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Metale też tworzą stosunkowo duże krysz­tały, składające się z dodatnio naładowanych rdze­ni atomowych — jonów, między którymi swobodnie przemieszczają się elektrony z zewnętrznej po­włoki. Te swobodne elektrony nie są związane z którymkolwiek z rdzeni atomowych tworzących strukturę. To właśnie dlatego, że elektrony mogą swobodnie przemieszczać się wewnątrz kryszta­łu, metale są tak dobrymi przewodnikami ciepła i elektryczności. Wspólne elektrony tworzą sto­sunkowo silne wiązania typu jonowego pomiędzy rdzeniami atomowymi. Dlatego metale cechują się wysokimi temperaturami topnienia.
Kryształ to takie ciało stałe, które cechuje pow­tarzalna struktura ułożenia atomów bądź cząste­czek. Atomy w tej sieci mogą być utrzymywane przez różne wiązania, również kowalentne.

Podobne prace

Do góry