Ocena brak

Co to jest węgiel organiczny?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Dla chemika związki organiczne to związki węgla, które nie są węglanami, węglikami bądź tlenkami. Wszystkie związki chemiczne występujące w orga­nizmach żywych to związki organiczne. Jednak nie każdy ze związków organicznych występuje w jakimś organizmie.
Istnieją tysiące związków organicznych. Z dnia na dzień odkrywane są nowe związki tego rodzaju występujące w przyrodzie. Nowe związki są rów­nież codziennie syntezowane w laboratoriach prze­mysłowych oraz naukowych.
Istnieje wielka różnorodność związków two­rzących organizmy żywe, tak jak wiele jest różno­rodnych procesów życiowych i składników tkanki żywej. W ciele ludzkim istnieją, na przykład, setki enzymów, z których każdy pełni wyjątkową rolę w metabolizmie komórki.
Przyczyną występowania takiej różnorodności związków organicznych jest zdolność węgla do tworzenia długich, często rozgałęzionych lub zapętlonych w pierścienie, łańcuchów. Występować w nich mogą również inne pierwiastki, np. tlen, siarka lub azot. Pierścienie mogą być tworzone przez różną liczbę atomów, poczynając od trzech po siedem i więcej. Łańcuchy i pierścienie węglo­we mogą być nasycone (gdy wszystkie wiązania łączą atom węgla z różnymi atomami) bądź nie­nasycone (gdy dwa atomy węgla są połączone ze sobą za pomocą dwóch lub więcej wiązań).

Podobne prace

Do góry