Ocena brak

Co to jest usiłowanie?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Usiłowanie - odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Karane jest w każdym przypadku.

Znamiona usiłowania:

  1. zamiar popełnienia czynu zabronionego (pozytywne)

  2. zachowanie będące bezpośrednim zmierzaniem ku dokonaniu czynu zabronionego (pozytywne)

  3. brak dokonania zamierzonego przez sprawcę czynu (negatywne)

Ad. a)

Ten zamiar musi się odnosić do czynu określonego w przepisie części szczególnej ustawy karnej. Konieczne jest stwierdzenie zamiaru popełnienia konkretnego czynu zabronionego. Zamiar ten może być zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Zamiar ewentualny usiłowania dotyczyć może tylko czynów, które mogą być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim.

Ad. b)

Użycie określenia "swoim zachowaniem" w Art.13§1. oznacza ustawową dopuszczalność usiłowania nie tylko w formie działania ale i zaniechania.

Cecha bezpośredniości zachowania - tylko takie zachowanie może być uznane za usiłowanie, które bezpośrednio zmierza do dokonania.

Przygotowanie zmierza pośrednio do dokonania czynu zabronionego.

Usiłowanie zmierza bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego. Bezpośredniość tę należy wiązać ze znamieniem czasownikowym.

Ad. c)

Jest to znamię negatywne. Granica między usiłowaniem, a dokonaniem przebiega w zakresie wypełnienia lub niewypełnienia wszystkich znamion przestępstwa.

W przypadku dokonania sprawca wypełnił wszystkie znamiona przestępstwa.

W przypadku usiłowania sprawca wypełnił nie wszystkie znamiona przestępstwa.

Usiłowanie nieukończone - sprawca zatrzymał się w momencie realizacji ostatniego ze znamion przestępstwa.

Usiłowanie ukończone - sprawca zrealizował wszystkie znamiona czynu zabronionego, a nie osiągnął zamierzonego skutku.

Podobne prace

Do góry