Ocena brak

Co to jest uderzeniowa metoda odpalania ładunku w broni palnej?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Epoka zamka skałkowego zakończyła się za spra­wą szkockiego duchownego. Wielebny Alexander Forsyth opatentował w 1807 roku uderzeniową metodę odpalania ładunku w broni palnej.
Zamiast iskry, która zapalała proch w panewce, wykorzystał on gwałtowne uderzenie powodujące eksplozję detonatora wykonanego z odpowiednie­go związku chemicznego. Eksplozja ta doprowa­dzała do wybuchu ładunku prochowego wyrzuca­jącego pocisk z lufy. Około roku 1816 system ten udoskonalono, wprowadzając detonatory zamy­kane w miękkich miedzianych łuskach. Broń zbu­dowana na tej zasadzie działała niezawodnie, jed­nak służyła krótko. W latach 30. XIX wieku wprowadzono naboje, w których połączono detona­tor, ładunek prochowy oraz sam pocisk. Zamiast kul zaczęto używać pocisków o wydłużonym kształcie. Wprowadzono ładowanie odtylcowe, znacznie ułatwiające obsługę karabinu.

Podobne prace

Do góry