Ocena brak

Co to jest tranzystor?

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Trójelektrodowa lampa de Foresta, nazwana triodą, umożliwiła rozwój radiofonii, wynalezienie telewizji oraz skonstruowanie wielu innych urzą­dzeń elektronicznych.
W roku 1948 Wiliam Shockley, John Bardeen i Waller Brattain zbudowali tranzystor. Podobnie jak trioda służy on do wzmacniania sygnałów elektrycznych, jest od niej jednak znacznie mniej­szy. W przeciwieństwie do lamp elektronowych tranzystor nie posiada delikatnej katody emitującej elektrony, przez co jest dużo trwalszy i zużywa mniej energii. Tranzystor nazywany jest przyrzą­dem półprzewodnikowym, gdyż zbudowany jest na bazie półprzewodników. Obecnie najczęściej używa się do tego celu krzemu (tranzystory ger­manowe są dziś rzadkością). Dokładnie odmie­rzone ilości domieszek wprowadzone w określo­ne obszary kryształu krzemu określają formę przewodnictwa elektrycznego. Połączenia razem obszarów cechujących się różnymi własnościami elektrycznymi umożliwia w efekcie to, że niewielki prąd wejściowy steruje dużym prądem wyj­ściowym tranzystora.

Podobne prace

Do góry