Ocena brak

Co to jest transplantacja serca?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Choroba serca uszkadza zwykle tylko dolne, pom­pujące części, czyli komory. Oznacza to, że czę­sto jedynie te części, wraz z głównymi zastawka­mi, muszą zostać wymienione. W takim wypadku trzeba połączyć mniej naczyń krwionośnych.
Pobrane komory i zastawki przyszywa się do górnych części serca biorcy - przedsionków. Na­czynia wieńcowe, które dostarczają krew do mię­śni komorowych, są ..zamykane" na czas operacji. Przez ten czas układ krążenia biorcy pracuje, otrzy­mując tlen z maszyny zwanej płuco-sercem.
Umieszczone w odpowiedniej pozycji, ogrzane serce, w którym ponownie zaczęła krążyć krew, zwykle natychmiast zaczyna pracować. Czasem potrzebne jest wsparcie małego elektronicznego rozrusznika, generującego maleńkie impulsy elek­tryczne pomagające w regulowaniu rytmu uderzeń. Pacjentowi podaje się również leki stymulujące pracę serca.
Kilka godzin później pacjent odzyskuje przytomność. Maszyna badająca rytm pracy serca, noszą­ca nazwę elektrokardiografu (EKG), rozpozna wszelkie sygnały reakcji odrzuceniowej, które naj­częściej występują od jednej do trzech dób po ope­racji. Statystyki dotyczące przeszczepów serca poprawiają się z roku na rok. Z pacjentów, którzy przeżyją pierwszy rok po operacji, dziewięciu na dziesięciu powraca do względnie normalnego ży­cia. Większość żyje jeszcze pięć lat później. Cza­sami łącznie z sercem dokonuje się przeszczepu płuc. a czasem transplantacja obejmuje same płuca.

Podobne prace

Do góry