Ocena brak

Co to jest tomografia komputerowa?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Podstawową wadą techniki rentgenowskiej w obra­zowaniu budowy mózgu i innych narządów jest fakt, że otrzymywany obraz jest dwuwymiarowy. Jednak w 1973 roku Godfrey Hounsfield (ur. 1919), brytyjski fizyk zatrudniony w wydziale badań medycznych firmy elektronicznej EMI, skonstru­ował urządzenie, które wykorzystuje promienie rentgenowskie do tworzenia obrazów trójwymiaro­wych. Nazwano je tomografem komputerowym.
Podczas tomografii komputerowej zespół dwóch czułych detektorów, ustawionych w linii prostej w stosunku do źródła promieniowania rentgenow­skiego, pozwala na jednoczesne badanie dwóch warstw przyległych przekrojów tkanki mózgowej. Aparatura obraca się wokół głowy pacjenta i prze­kazuje dane do komputera, który je przetwarza. Wszystkie zdjęcia można zestawić ze sobą i otrzy­mać trójwymiarowy obraz. Zdjęcia mózgu wyko­nywane przez tomograf komputerowy* obecnie .barwne i bardzo szczegółowe, można wykorzystać do zidentyfikowania różnic między szarą istotą, białą istotą i płynem mózgowo-rdzeniowym oraz wykrycia krwotoku czy obrzęku. Tylko kilka minut trwa obróbka komputerowa i analiza obrazu, który dostarcza około 100 razy więcej informacji, niż zwykłe badanie rentgenowskie. Tomografia kom­puterowa nie powoduje powikłań, gdyż pacjent nie otrzymuje środków kontrastowych, a dawka pro­mieniowania rentgenowskiego nie przekracza dawki otrzymywanej podczas zwykłych zdjęć rent­genowskich czaszki.

Podobne prace

Do góry